Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trong hoạt động sản xuất chế biến kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản theo kế hoạch đợt II năm 2021

Thời gian qua, tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 xảy ra trên địa bàn Tỉnh đã được kiểm soát chặt chẽ. Mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại nông lâm thủy sản nói chung dần dần mở cửa và hoạt động trở lại. Đây là thời điểm quan trọng để xây dựng kế hoạch thanh tra định kỳ tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước, giám sát công tác thực thi và chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm tại cơ sở; đồng thời nhắc nhở cơ sở đảm bảo các biện pháp an toàn sản xuất trong việc phòng ngừa dịch bệnh Covid-19. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã thành lập đoàn thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Thời hạn thanh tra theo kế hoạch tại cơ sở từ ngày 07/6/2021 đến ngày 18/6/2021.'

Ngoài ra, để giám sát việc chấp hành các quy chuẩn kỹ thuật trong sản xuất, chế biến sản phẩm thực phẩm đảm bảo an toàn, tại thời điểm kiểm tra Đoàn Thanh tra tiến hành lấy 07 mẫu sản phẩm nông thủy sản; trong đó ruốc: 03 mẫu, tôm chua: 01 mẫu, chả: 03 mẫu tại 07 cơ sở gửi phân tích một số chỉ tiêu chất lượng tại phòng kiểm nghiệm để phục vụ công tác thanh tra.

1. Kết quả kiểm tra, xác minh:

 - Tổng số cơ sở được thanh tra theo kế hoạch: 20 cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản; trong đó:

- Nghỉ hoạt động:                                04 cơ sở

- Tổng số cơ sở còn hoạt động:           16 cơ sở;

- Số cơ sở kiểm tra đạt yêu cầu:          16/16 cơ sở (chiếm 100%);

- Số cơ sở vi phạm:                             00 cơ sở.

- Kết quả:

- 16/16 cơ sở (đạt 100 %) đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất chế biến kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản.

- 16/16 cơ sở (đạt 100%) trang bị tương đối đầy đủ bảo hộ lao động cho người trực tiếp sản xuất, chế biến.

- 16/16 cơ sở (chiếm 100%) có đội ngũ người tham gia hoạt động sản xuất, chế biến cơ bản có đủ kiến thức và sức khỏe đáp ứng việc chế biến thực phẩm đảm bảo hợp vệ sinh, an toàn.

- 16/16 cơ sở (chiếm 100%) thực hiện việc ghi chép sổ sách truy xuất nguồn gốc, nguyên liệu thực phẩm và sản phẩm thành phẩm đạt yêu cầu.

- Điều kiện cơ sở được trang bị tốt, địa điểm sản xuất phù hợp, đa số cơ sở đều có quy trình vệ sinh nhà xưởng và thực hiện vệ sinh hiệu quả trong quá trình sản xuất chế biến.

- Kết quả phân tích các chỉ tiêu chất lượng của 07 mẫu sản phẩm nông thủy sản trong đợt thanh tra  lần này đều đảm bảo đúng quy định về hàm lượng sử dụng hóa chất, phụ gia trong chế biến thực phẩm.

2. Kết luận về những nội dung đã tiến hành thanh tra:

- Tất cả các cơ sở này hiện đang là đối tượng chịu sự quản lý nhà nước về lĩnh vực ATTP của Chi cục nên việc chấp hành các quy định pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông thủy sản cơ bản được thực hiện đầy đủ.

- Việc ghi chép sổ sách mua bán nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra được cơ sở thực hiện tương đối đầy đủ, thuận lợi cho việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở có thực hiện việc ghi chép sổ sách nhưng cập nhật thông tin chưa đầy đủ, kịp thời; một số ít cơ sở chưa lưu trữ hoặc xuất trình đầy đủ các loại giấy tờ chứng minh việc mua bán, giao dịch hàng hóa với cơ sở kinh doanh, cung cấp nguyên liệu đầu vào.

- Điều kiện cơ sở vật chất nhà xưởng cơ bản được trang bị tốt, khu vực sản xuất cơ bản được sắp xếp hợp lý, đa số cơ sở đều có quy trình vệ sinh nhà xưởng và thực hiện vệ sinh hiệu quả trong quá trình sản xuất chế biến thực phẩm.

3. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng:

Sau khi kết thúc thanh tra, Đoàn Thanh tra đã yêu cầu các cơ sở tiếp tục duy trì và tuân thủ các quy định về điều kiện vệ sinh trong khu vực sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản thường xuyên. Đồng thời, yêu cầu các cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật trong sử dụng phụ gia, hóa chất trong chế biến thực phẩm.

Tin tức liên quan khác