XÁC NHẬN SẢN PHẨM CHUỖI CUNG ỨNG THỰC PHẨM AN TOÀN

XÁC NHẬN SẢN PHẨM CHUỖI CUNG ỨNG THỰC PHẨM AN TOÀN

Triển khai Đề án “Xây dựng và phát triển mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên phạm vi toàn quốc” ban hành theo Quyết định số 3073/QĐ-BNN-QLCL ngày 27/12/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn