Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Thừa Thiên Huế
Quality Management Department Of Agriculture - Forestry And Fisheries

37 Phạm Văn Đồng, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
ĐT: (0234) 3936 877 - Fax: (0234) 3936 877
Email: ccqlclnlsts.snnptnt@thuathienhue.gov.vn
Website: http://chicucqlcltthue.vn