CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÁC NHẬN SẢN PHẨM CHUỖI CUNG ỨNG THỰC PHẨM AN TOÀN

Địa chỉ tiếp nhận và trả kết quả: Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản; 37 Phạm Văn Đồng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h00 đến 17h00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp (bản giấy) tại Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.

Thành phần hồ sơ:

- Đơn đăng ký Xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. (Mẫu đơn)

- Bản phô tô Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm của cơ sở kinh doanh/ bản cam kết sản xuất thực phẩm an toàn (kèm bản chính để đối chiếu).

- Bản phô tô: Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm/ chứng nhận VietGAP/  bản cam kết sản xuất thực phẩm an toàn của cơ sở sản xuất ban đầu và Hợp đồng liên kết giữa cơ sở kinh doanh và cơ sở sản xuất ban đầu (kèm bản chính để đối chiếu).

- Bản phô tô: Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm/ bản cam kết sản xuất thực phẩm an toàn của cơ sở giết mổ, sơ chế, chế biến.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Tin tức liên quan khác