Cơ cấu tổ chức

 

1. Lãnh đạo Chi cục:
- Chi cục trưởng: Ông Hồ Đăng Khoa
- 02 Phó Chi cục trưởng: Ông Nguyễn Xuân Trường
                                            Ông Nguyễn Tấn Trí
Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục
Phó Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công
2. Các tổ chức thuộc Chi cục:
a. Phòng Hành chính, tổng hợp:
- Ông Tôn Thất Niệm - Phó Trưởng phòng (PT)
- Ông Phan Thương - Chuyên viên
- Bà Võ Thị Minh Hải - Văn thư
- Bà Hồ Thị Phương Đông - PT.Kế toán
- Ông Hồ Đăng Bình - Lái xe
b. Phòng Thanh tra, pháp chế:
- Ông Phan Văn Tâm - Phó Trưởng phòng (PT)
- Bà Cao Thị Thúy - Phó Trưởng phòng
- Ông Phan Tôn Bảo Duy - Chuyên viên
c. Phòng Quản lý chất lượng:
- Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú - Trưởng phòng
- Bà Phan Viết Hạnh Phước - Phó trưởng phòng
- Bà Võ Thị Phương Anh - Chuyên viên
- Ông Lê Quý Minh - Chuyên viên
d. Phòng Chế biến, thương mại nông sản:
- Bà Hồ Thị Hương Giang - Phó Trưởng phòng (PT)
- Bà Nguyễn Thị Lệ Thu - Chuyên viên
 

Tin tức liên quan khác