Công khai kết quả xếp loại A/B/C về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (tính đến ngày 19/7/2021)

Nhằm cung cấp cho người tiêu dùng đầy đủ, kịp thời thông tin tin cậy kết quả thẩm định, xếp loại (A/B/C) về điều kiện sản xuất, kinh doanh đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm sản phẩm nông lâm thuỷ sản; nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đem lại lợi ích cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng.

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thực hiện công khai kết quả thẩm định, xếp loại điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc thẩm quyền quản lý của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (tính đến ngày 19/7/2021) như sau: (Xem file đính kèm)

Tổng số cơ sở được thẩm định, xếp loại: 296 cơ sở (100% đã cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm). Số cơ sở trong từng lĩnh vực cụ thể:

- Có 122 cơ sở sơ chế, chế biến sản phẩm có nguồn gốc động vật trên cạn (Phụ lục 1).

- Có 54 cơ sở sơ chế, chế biến thủy sản và sản phẩm từ thủy sản (Phụ lục 2).

- Có 12 cơ sở thu mua, kinh doanh thủy sản (Phụ lục 3).

- Có 10 cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến sản phẩm rau, củ, quả (Phụ lục 4).

- Có 06 cơ sở sơ chế, chế biến sản phẩm từ cây lương thực (Phụ lục 5).

- Có 42 cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm khác (Phụ lục 6).

- Có 19 cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nhiều ngành hàng thủy sản, nông sản (Phụ lục 7).

-  Có 03 cơ sở sản xuất nước đá phục vụ bảo quản thực phẩm nông lâm thủy sản (Phụ lục 8).

- Có 28 cơ sở sơ chế, chế biến sản phẩm từ cây công nghiệp (Phụ lục 9).

Các hình thức xếp loại A/B/C cụ thể như sau:

- Loại A (tốt): Áp dụng đối với cơ sở đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm

- Loại B (đạt): Áp dụng đối với các cơ sở cơ bản đáp ứng các yêu cầu về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm; vẫn còn một số sai lỗi nhưng chưa ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn thực phẩm.

- Loại C (không đạt): Áp dụng đối với các cơ sở chưa đáp ứng các yêu cầu về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.

Như vậy, người tiêu dùng cần chọn mua những sản phẩm được sản xuất, kinh doanh từ các cơ sở đã được Cơ quan kiểm tra xếp loại A, B nhằm hạn chế nguy cơ các sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực thực phẩm nông lâm thủy sản./.

Tin tức liên quan khác