Tiêu điểm

Hội nghị Hướng dẫn các văn bản pháp luật về an toàn thực phẩm và thực hành sản xuất tốt (GMP), thực hành vệ sinh tốt (SSOP) cho các cơ sở chế biến thủy sản

Tham dự Hội nghị có Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Đại diện Hội Nông dân tỉnh, Ban chấp hành Hội Nông dân các xã, chính quyền địa phương, cùng với hơn 180 cơ sở chế biến thủy sản của các xã Lộc Vĩnh, Vinh Hưng (huyện Phú Lộc), Phú Thuận, Phú Hải, Thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang), Quảng Công, Quảng Ngạn (huyện Quảng Điền).

Với mục đích phổ biến các văn bản về an toàn An toàn thực phẩm trong chế biến thực phẩm, thực hành sản xuất tốt (GMP), thực hành vệ sinh tốt (SSOP) trong chế biến thủy sản. Đồng thời, thông qua hội nghị giúp cho các cơ sở chế biến thủy sản hiểu rõ về các văn bản pháp luật, nắm vững và áp dụng thực hành sản xuất tốt (GMP), thực hành vệ sinh tốt (SSOP) vào trong quá trình sản xuất chế biến thủy sản.

Tin tức liên quan khác