KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀNH NÔNG NGHIỆP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2021-2025

Kế hoạch số 1874/KH-SNNPTNT ngày 31/8/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế.

1. Mục tiêu chung

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) nhằm phát triển chính quyền số, đảm bảo an toàn thông tin mạng. Thực hiện chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn góp phần thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của nông sản; bảo vệ môi trường, sinh thái; nâng cao thu nhập cho người dân khu vực nông thôn; đảm bảo an ninh lương thực và an ninh quốc phòng. Tập trung xây dựng các hệ thống dữ liệu lớn của ngành như về đất đai, cây trồng, vật nuôi, thủy sản...; Xây dựng hệ thống mạng lưới quan sát, giám sát phục vụ các hoạt động nông nghiệp; Hệ thống cung cấp thông tin về môi trường, thời tiết, chất lượng đất đai để người nông dân có thể tham khảo nhằm chủ động thời vụ, nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng, vật nuôi, thủy sản. Tự động hóa các quy trình sản xuất, kinh doanh; quản lý, giám sát nguồn gốc, chuỗi cung ứng sản phẩm, bảo đảm nhanh chóng, minh bạch, chính xác, an toàn, vệ sinh thực phẩm; đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử trong nông nghiệp.

2. Mục tiêu cụ thể

- 100% lãnh đạo các đơn vị sử dụng chữ ký số để trong hoạt động phát hành, soạn thảo văn bản.

- 100% cán bộ, công chức được tập huấn về công nghệ thông tin, các phần mềm dùng chung và các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin khác.

- 100% trưởng phòng, phó trưởng phòng có chữ ký số, sim KPI để ký văn bản điện tử theo đúng thể thức của Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính Phủ về công tác văn thư.

- 100% cán bộ, công chức cơ quan Văn phòng Sở; lãnh đạo và cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc Sở sử dụng thư điện tử công vụ để trao đổi thông tin phục vụ công việc.

- 100% lãnh đạo các phòng thuộc Khối Văn phòng tham dự lớp tập huấn về kiến thức an toàn an ninh mạng hàng năm.

- 100% các văn bản nội bộ được thay thế bằng văn bản điện tử.

- 100% công chức viên chức sử dụng chữ ký số của cơ quan và cá nhân.

- 100% văn bản phát hành đi, đến được thay thế bằng văn bản điện tử sử dụng chữ ký số theo đúng quy định của Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính Phủ về công tác văn thư.

- Phấn đấu 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận và xử lý đúng hạn trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến.

- Tăng cường đưa các thông tin về hoạt động của ngành, thông tin tuyên truyền; hướng dẫn phổ biến pháp luật; thông tin tuyển dụng; thông tin chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Sở; các chính sách về cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao lên Trang thông tin điện tử, số lượng bản tin hàng năm tăng 20%.

- Cập nhật, bổ sung hoặc xây dựng mới các quy trình ISO điện tử phục vụ công tác tiếp nhận, xử lý dịch vụ công trực tuyến.

- Nâng cấp hệ thống mạng nội bộ, hệ thống máy chủ lưu trữ dữ liệu tập trung cho Khối Văn phòng, kết hợp lưu trữ dữ liệu điện tử hàng năm đáp ứng Đề án Văn thư Lưu trữ của UBND tỉnh.

- Nâng cấp hệ thống máy chủ lưu trữ dữ liệu của Văn phòng Sở đảm bảo kết nối mạng trực tuyến, đảm bảo việc làm việc tại nhà 24/7.

- Xây dựng hệ thống Phòng họp trực tuyến chuyên dụng đáp ứng đầy đủ nhu cầu Hội nghị trực tuyến với các cơ quan cấp Bộ, Trung Ương cũng như các đơn vị trong tỉnh và đơn vị trực thuộc.

- Tiếp tục duy trì ổn định hệ thống mạng internet kết nối CPNet trong toàn ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Thường xuyên theo dõi, đăng tải các bảng tin, bài viết về hoạt động chuyên môn (ngoại trừ các hoạt động mật, hoạt động không được công bố theo quy định) của đơn vị trên Trang thông tin điện tử, Trang Fanpage của ngành; số lượng bản tin, bài viết từ 3 -5 tin (bài viết)/ tuần.

Nội dung chi tiết Kế hoạch: File đính kèm.

Tin tức liên quan khác