Đồng ý việc thực hiện các hoạt động nghiệp vụ về chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu bằng hình thức trực tuyến

Nhằm kịp thời giải quyết các thủ tục hành chính trong giám sát, thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm thủy sản; thẩm định, chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thủy sản xuất khẩu trong tình hình phức tạp của dịch bệnh, đảm bảo thúc đẩy thông suốt các hoạt động sản xuất, chế biến và xuất khẩu thủy sản của doanh nghiệp theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

Ngày 06/7/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn số 4220/BNN-QLCL về việc giám sát, thẩm định ATTP trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng ý đề xuất của Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tạm thời thực hiện các hoạt động nghiệp vụ (giám sát, thẩm định, thẩm tra, kiểm tra) về chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu bằng hình thức trực tuyến trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin theo đúng thủ tục quy định hiện hành đối với các trường hợp không thể tác nghiệp trực tiếp tại hiện trường do các tỉnh/thành phố áp dụng các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID 19.

Nội dung chi tiết Công văn số 4220/BNN-QLCL: File đính kèm.

Tin tức liên quan khác