# Tiêu đề Trích dẫn
1 2126/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021 áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế